Blog

DDoS-атака

1. Една клетка на човек съдържа 75Мб генетична информация 2. Един сперматозоид съдържа 37.5Мб. 3. Един миллилитър съдържа около 100 […]

Неизвестни факти за Бойко Борисов

 Бойко Борисов не спи. Той чака.  Сълзите на Бойко Борисов лекуват рак. Твърде жалко, че той не плаче. Никога.  Какво […]

“Документът”

Предназначение, условия за експлоатация и технически характеристики на Тоалетна хартия арт.No.11315509 (по-долу наричано за краткост Изделие). Предназначение Изделието служи за […]

%d bloggers like this: