Ето един разказ, който чух за пръв път от моята преподавателка по физика, г-жа Дюлгерова:

“Както един ден малкото Ъпче се разхождало из гората, го хванал лошия гаргадъмбър и го затворил в една пещера. Над пещерата литнали добрите щъркопери, чули неговите викове и казали на добрия пеликандер да го спаси използвайки своя парализиращ нюнфеострукторизиращ инджектопляктор за перфондация на костамбирали джамбудулолейки. Отшъл добрия пеликандер пред пещерата и убил лошия гаргадамбър използвайки своя парализиращ нюнфеострукторизиращ инджектопляктор за перфондация на костамбирали джамбудулолейки и освободил малкото Ъпче.
Каква е поуката от баснята?
Никога вече не ходете в гората без своя парализиращ нюнфеострукторизиращ инджектопляктор за перфондация на костамбирали джамбудулолейки.”

Из пътеписите на водната матараплиска:
“Преди 40 000 светлинни бода живяло на земята лигавото Ъпче. Както един ден лигавото Ъпче си гигало самотно из горските храбадабадници се зигнало и джуфнало в една дълбока личоблагодабадница, където го чакал злия Гликодъндер със сериозното намерение да го смарцифоса, перфондира и изконсумира. А сегаа малко лирично отклонение: по това време по високите марцинели на дърветата се лигньосвали два сладкогласни слинцугера. Край на лиричното отклонение. По това време по горската пътечка се задал добрия ловец Лободъб, който пуснал две – три вълхави и убил злия Гликодъндер.
Каква е поуката от баснята?
Никога вече лигавото Ъпче не трябва да си гига самотно из горските храбадабадници без да носи в левия си джоб крът, жълтоклюн киликлюмдзер или парализиращ нюнфеострукторизиращ инджектопляктор за перфондация на костамбирали джамбудулолейки.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.